EIA F12

Equivalents  
Vf 6 V
If 500 mA
Va max 40 V
Symbol